Odvoz odpadů

Přeprava rozměrného nábytku a jiné objemné pozůstalostí
Volkswagen-LT 46 s h. čelem – dodávka má délku nákl. prostoru 420cm, šířku 215cm a výšku 210cm. Nosnost h. čela je 600kg. Nosnost dodávky je 1800 kg. Celková do 3500 kg

Kontejner 3m3 2.300,-
Kontejner 9m3 3.600,-

Cena za kontejner je bez DPH. V případě přistavení kontejneru, platíte kontejner + stěhování v rámci objektu.
V cenách je zahrnuto:
Cena za skládku, pronájem kontejneru, doprava. Při vyklízení většího objemu není problém přistavit více kontejnerů.

Zajišťujeme odvoz na sběrný dvůr, odvoz (nábytek, zařízení domácností, atd.), elektrošrotu (pračky, televize, sporáky, počítače, videa, atd.) odvoz na sběrné dvory v Praze. Platíte pouze cenu za stěhovací služby (vyklízecí práce) a přepravu na sběrný dvůr, likvidace odpadů ve sběrném dvoře je zdarma.

 

Fotogalerie ,, ODVOZ ODPADU ,,